ബാഴ്സയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കളിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ടാക്ടിക്സിനെക്കുറിച്ച് അറിയൂ | Soccer Clinic Episode 14

3 Просмотры
Издатель
Raftalks Soccer Clinic
Episode 14

by Mustafa Kamal (Fitness and Life Coach)

Musthafa Kamal's YouTube Channel Link:Follow Us :

Daily Hunt -

Website -

Twitter -


Facebook -

Instagram -

Telegram -


#RafTalks
#RafTalksMalayalam
Категория
Клиника
Комментариев нет.