~ CROW - Clinic Floryda - Feeding E17 & E18 at the Clinic ~ 30/01/2021

1 Просмотры
Издатель
Karmienie E17 & E18 w Klinice ~

Filmik nagrała Edith P dzięki uprzejmości :

Chicks have a large appetite. They are fed 4 times a day with ground meat of rats, mice and quails. The food is weighed and fed in appropriate amounts for the body weight of the chicks. The staff tries to limit contact so as not to accustom small white-tailed eagles to humans: they give food in face shields, antibiotics are applied right after the meal.

Pisklęta mają duży apetyt . Karmione są 4 razy dziennie zmielonym mięsem szczurów , myszy i przepiórek . Pokarm jest ważony i podawany w odpowiednich ilościach w stosunku do masy ciała piskląt . Personel stara się ograniczyć kontakt , by nie przyzwyczajać małych bielików do człowieka : podaje pokarm w osłonach na twarzy ., antybiotyki aplikowane są tuż po posiłku .
Категория
Клиника
Комментариев нет.